Bolagsstyrning

Rottneros är ett svenskt publikt bolag med säte i Sunne och noterat i segmentet Mid Cap på Nasdaq Stockholm ("Börsen"). Till grund för bolags­styrningen inom Rottneros ligger den svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, börsens regelverk och svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Bolagsstyrningsrapporterna på denna sida avser både moderbolaget Rottneros AB och koncernen.

Styrelsens Mångfaldspolicy