Kalender

2022-02-03 12:55

Erik Penser Bank

https://youtu.be/W-9hfeDXQl8
2022-02-04

Bokslutskommuniké 2021

2022-03-08 08:00

ABG Sundal Collier - Investor Day

2022-03-22

Årsredovisning 2021

2022-04-28

Delårsrapport januari-mars

2022-04-28 16:25

Bolagsstämma

2022-07-22

Delårsrapport januari-juni

2022-09-12 17:30

Aktiespararnas Aktiedag i Stockholm

2022-09-16 15:00

Carnegie Nordic Forest Seminar

2022-10-27

Delårsrapport januari-septemberTYST PERIOD

Rottneros iakttar en tyst period med början 30 dagar före publiceringen av delårs- eller bokslutsrapport. Under denna period lämnar inte Rottneros några kommentarer hänförliga till bolagets ekonomiska ställning eller framtida utveckling.