Kalender

2023-02-02

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-06 10:55

Aktiespararnas aktiedag

Svenska Mässan, Göteborg
2023-03-21

Årsredovisning 2022

2023-04-26

Q1 Delårsrapport Januari-Mars

2023-04-27 13:00

Bolagsstämma

Sunne
2023-06-01 09:15

Erik Penser Bank, Temadag Industri

Stockholm
2023-07-21

Q2 Delårsrapport April-Juni

2023-10-26

Q3 Delårsrapport Juli-Oktober

2023-11-23 09:05

Erik Penser Bank, Bolagsdagen

Stockholm


TYST PERIOD

Rottneros iakttar en tyst period med början 30 dagar före publiceringen av delårs- eller bokslutsrapport. Under denna period lämnar inte Rottneros några kommentarer hänförliga till bolagets ekonomiska ställning eller framtida utveckling.