VD har ordet

Lennart Eberleh 2020

LENNART EBERLEH, VD OCH KONCERNCHEF

Rottneros årsredovisning 2019

Under 2020 står vi inför de betydande utmaningar som den snabba spridningen av coronaviruset innebär för samhället i stort.

Våra medarbetares hälsa har, som alltid, högsta prioritet.

Därutöver kommer vårt fokus, om möjligt, vara ännu starkare mot att fullfölja de senaste årens arbete och ytterligare strömlinjeforma bolaget för ökad produktion, effektivitet, hållbarhet och närhet till våra kunder.

Vår inriktning mot att optimera de faktorer vi själva kan påverka fortsätter därmed i oförminskad takt och vi står väl rustade, både operationellt och finansiellt, för att ta oss an de utmaningar som väntar. Många av de användningsområden vi levererar till borde kunna stå emot den konjunkturavmattningen vi har framöver oss relativt väl

 

Lennart Eberleh
Verkställande direktör och koncernchef