Vi är specialister på pappersmassa

Rottneros är ett av världens ledande specialistföretag inom utveckling och produktion av massa. Med kunniga medarbetare, attraktiv service och ständig produktutveckling jobbar vi för att optimera våra kunders produkter och processer. Rottneroskoncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har cirka 300 anställda.

Värdekedja

Det perfekta kaffefiltret, ett mjukt hushållspapper eller en kartong som håller hämtmaten varm har en sak gemensamt - produktionen börjar i skogen.

Mätstation576.jpg

Vår värdekedja börjar i skogen och vedråvaran är vår viktigaste insatsvara. För att minimera transport och miljöpåverkan är ambitionen alltid att köpa så stor del av veden som möjligt från brukens närområden.

Rottneros tillverkar två huvudtyper av massa - mekanisk och kemisk - som är grunden i koncernens breda produktportfölj. Massatyperna anpassas efter kundens önskemål och användningsområde för att ge dig en slutprodukt av högsta kvalitet.

Historia

Rottneros har anor ända från 1630-talet då ett järnhammarbruk startades. I slutet av 1800-talet svidade bruket om till papperstillverkning och idag är Rottneros AB en börsnoterad koncern med två massabruk. Vi har alltså nästan 400 års erfarenhet av utveckling och 125 års erfarenhet av pappersmassa.

 


1887

Det första träsliperiet byggdes i Rottnerosfallen. Därmed inledde Rottneros övergången från järnhantering till skogsindustri.


1987

Rockhammars Bruk förvärvas från bl a huvudägaren familjen Arel. I anslutning till förvärvet börsintroduceras Rottneros.


1995

Vallviks Bruk förvärvas från AssiDomän.


2006

Ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar livsmedelsförpackningar startas.


2009

Under hösten genomfördes en nyemission om 225 MSEK och en konvertering av skulder om 200 MSEK till aktier. Rockhammars Bruk avyttrades till Korsnäs AB per den 1 april. Verksamheten vid koncernens spanska bruk, Rottneros Miranda, S.A upphörde.