VD har ordet

Corona-pandemins effekter och utmaningar präglar just nu massamarknaden och Rottneros verksamhet. Samtidigt fortsätter vårt fokus mot ständiga förbättringar ge resultat. Genom en stark volymtillväxt under det första kvartalet har vi etablerat en ny nivå för produktion och leveranser. Våra engagerade medarbetare, starka finanser och effektiva anläggningar gör oss väl förberedda inför de fortsatta utmaningar som väntar.

Lennart Eberleh
Verkställande direktör och koncernchef

Läs vd-ordet och delårsrapporten i sin helhet

Lennart Eberleh 2020