VD har ordet

Den fortsatt starka massamarknaden innebar ett resultat på en mycket hög nivå under det tredje kvartalet. Detta trots att produktionen hölls tillbaka av de årliga underhållsstoppen i våra bruk. EBIT-förbättringen från 4 MSEK till 101 MSEK, förklaras huvudsakligen av massaprisuppgången. Även vår inriktning mot ständiga förbättringar gav tydliga resultat.

Lennart Eberleh
Verkställande direktör och koncernchef

Läs vd-ordet och delårsrapporten för Q3 2021 i sin helhet

Lennart Eberleh 2020