VD har ordet

Produktion på toppnivåer tillsammans med den fortsatt starka massamarknaden innebar ett resultatmässigt rekordkvartal. Samtidigt stiger våra kostnader genom de ökande obalanserna i omvärlden och det ökande inflationstrycket som följer av dem. Vårt långsiktiga fokus på lönsamhet genom ständiga effektivitets- och produktivitetsförbättringar intensifieras därmed.

Lennart Eberleh
Verkställande direktör och koncernchef

Läs vd-ordet och delårsrapporten för Q2 2022 i sin helhet

Lennart Eberleh 2020