Vallviks Bruk

Vallviks Bruk tillverkar långfibriga kemiska sulfatmassor och är bland annat en globalt ledande leverantör av E-massa och filtermassa. Under 2022 producerades 222 500 ton massa vid bruket. Sulfatprocessen som används är inte bara den vanligaste processen för framställning av kemisk massa utan metoden ger också en starkare massa. Fabrikens miljöpåverkan är låg tack vare produktionsprocessens avancerade kretslopp.

Vallviks Bruk ligger i Hälsingland

  • Bruket härstammar från 1908 och här arbetar cirka 180 personer.
  • 97 procent av kok-kemikalierna som använts återvinns.
  • 83 procent av elen tillverkas i bruket och 99 procent av använda bränslen är fossilfria.

Vallviks Bruk AB

Adress Vallviks Bruk AB 826 79 Vallvik