Vallviks bruk

Vid Vallviks Bruk tillverkas långfibriga kemiska sulfatmassor som står för cirka 56 procent av koncernens produktion. Under 2020 producerades 232 700 ton massa vid bruket. Sulfatprocessen som används är inte bara den vanligaste processen för framställning av kemisk massa utan metoden ger också en starkare massa. Hela 99 procent av bränslet som används i bruket i dag är fossilfritt och 97 procent av alla kemikalier återvinns.

Vallviks Bruk ligger i Hälsingland

  • Bruket härstammar från 1908 och här arbetar cirka 180 personer.
  • 97 procent av kok-kemikalierna som använts återvinns.
  • 83 procent av elen tillverkas i bruket och 99 procent av energin är fossilfri.

Vallviks Bruk AB

Adress Vallviks Bruk AB Box 144 826 23 Söderhamn
Besöksadress Vallviks Bruk 826 79 Vallvik