Organisation

Rottneros producerar massa vid två bruk. I Vallvik tillverkas kemisk massa och i Rottneros i Värmland produceras mekanisk massa. I den tredje produktionsenheten, Rottneros Packaging, tillverkas biobaserade livsmedelsförpackningar. Koncernen har även ett vedförsörjningsbolag i Lettland.

Rottneros

Rottneros Bruk

Vid Rottneros Bruk tillverkas mekaniska massor av de två kategorierna CTMP och slipmassa. Massorna finns i ett 25-tal olika produktvarianter med olika egenskaper och utgör cirka 44 procent av koncernens produktion. Produktionen 2020 uppgick till 179 900 ton, vilket gör bruket till en av Europas största producenter av mekanisk avsalumassa.

Vallvik

Vallviks Bruk

Vid Vallviks Bruk tillverkas långfibriga kemiska sulfatmassor som står för cirka 56 procent av koncernens produktion. 2020 uppgick produktionen till 232 700 ton. Sulfat-processen som används är inte bara den vanligaste processen för framställning av kemisk massa utan metoden ger också en starkare massa. Hela 99 procent av bränslet som används i bruket i dag är fossilfritt och 97 procent av alla kemikalier återvinns.

Sunne

Rottneros Packaging

I Rottneros Packaging i Sunne tillverkas livsmedelsförpackningar av högsta kvalitet. Förpackningstrågen tillverkas av träfibrer och är därmed ett miljövänligt förpackningsalternativ. Produkterna klarar hög värme och passar utmärkt till färdigmat – både varma och kalla maträtter.

Lettland

SIA Rottneros Baltic

Rottneros importerar en del av sin vedråvara från Lettland, via det egna dotterbolaget SIA Rottneros Baltic, som är en strategisk enhet i Rottneroskoncernens råvaruförsörjning. Bolaget har också möjlighet att bidra till anskaffning av vedråvara från övriga Baltikum, Ryssland och Vitryssland. Denna import går främst till Vallviks Bruk.

Rottneros AB

Adress Rottneros AB Box 144 826 23 Söderhamn
Besöksadress Vallviks Bruk 826 79 Vallvik