Organisation

Rottneros producerar massa vid två bruk. I Vallvik tillverkas kemisk massa och i Rottneros i Värmland produceras mekanisk massa. I den tredje produktionsenheten, Rottneros Packaging, tillverkas biobaserade livsmedelsförpackningar. Koncernen har även ett vedförsörjningsbolag i Gräsmark i Värmland och ett i Lettland.

Rottneros Om Oss
Rottneros

Rottneros Bruk

Rottneros Bruk producerar olika varianter av flingtorkad mekanisk massa, där varje kvalitet har utvecklats för att ge slutapplikationen specifika egenskaper. Bruket fokuserar på utveckling och produktion av CTMP, där koncernen förbereder omfattande kapacitetshöjande investeringar. Under år 2022 producerade CTMP-linjen 115 400 ton, vilket är nytt årsrekord. Brukets sliplinje lades ner under 2022, efter över 130 år i bruk, delvis på grund av minskad efterfrågan på massa till tryckt media.

Vallvik Om Oss
Vallvik

Vallviks Bruk

Vallviks Bruk producerar kemisk massa av högsta kvalitet. Bruket är bland annat globalt ledande inom filtermassa och E-massa till elektriska applikationer. Fabrikens miljöpåverkan är mycket begränsad tack vare produktionsprocessens avancerade kretslopp. År 2022 uppgick produktionen till 225 500 ton. Sulfat-processen som används är inte bara den vanligaste processen för framställning av kemisk massa utan metoden ger också en starkare massa.

pack01.jpg
Sunne

Rottneros Packaging

Rottneros Packaging i Sunne har utvecklat egen teknologi för våtformning av massa. Resultatet är Nature by Rottneros - förpackningstråg av högsta kvalitet. I slutet av 2023 startas även en verksamhet i Polen med tillverkning i stor industriell skala, cirka 80 miljoner förpackningar per år. Syftet är också att använda anläggningen som en förebild för att demonstrera såväl den höga kvaliteten som en skalbar och konkurrenskraftig produktion.

Nykvist Knoppar
Gräsmark

Nykvist Skogs AB

Råvaruföretaget Nykvist Skogs ingår i Rottneroskoncernen sedan 2020 och drivs som ett självständigt dotterbolag. Nykvist är en heltäckande och certifierad skogsaktör, verksamma i hela Värmland. De bidrar till att säkra koncernens råvaruförsörjning, främst mot privata skogsägare som svarar för omkring hälften av skogsägandet i Sverige

Huset2 (1)
Funktioner, fokus och grund

Organisationen

Rottneros ansvar sträcker sig utanför bolagets gränser. God säkerhet, hälsa, hållbarhet och att agera utifrån våra värderingar är grundläggande för hela vår verksamhet. Våra produkter kan användas i fiberbaserade applikationer som ersätter fossilbaserade produkter. På så sätt bidrar vi till en renare värld och skapar hållbara värden för våra intressenter

Forest 5441465 1920 (1)
Lettland

SIA Rottneros Baltic

Rottneros importerar en del av sin vedråvara från Lettland, via det egna dotterbolaget SIA Rottneros Baltic, som är en strategisk enhet i Rottneroskoncernens råvaruförsörjning. Bolaget har också möjlighet att bidra till anskaffning av vedråvara från övriga Baltikum, Ryssland och Vitryssland. Denna import går främst till Vallviks Bruk.

Rottneros AB

Adress Rottneros AB Box 144 826 23 Söderhamn
Besöksadress Vallviks Bruk 826 79 Vallvik