Vi är specialister på pappersmassa

Rottneros är ett av världens ledande specialistföretag inom utveckling och produktion av massa. Med kunniga medarbetare, attraktiv service och ständig produktutveckling jobbar vi för att optimera våra kunders produkter och processer. Rottneroskoncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har cirka 300 anställda.

Värdekedja

Det perfekta kaffefiltret, ett mjukt hushållspapper eller en förpackning som håller färdigmaten färsk har
en sak gemensamt - produktionen börjar i skogen.

Vår värdekedja börjar i skogen och vedråvaran är vår viktigaste insatsvara. För att minimera transport och miljöpåverkan är ambitionen alltid att köpa så stor del av veden som möjligt från brukens närområden.

Rottneros tillverkar två huvudtyper av massa - mekanisk och kemisk - som är grunden i koncernens breda produktportfölj. Massatyperna anpassas efter kundens önskemål och användningsområde för att ge dig en slutprodukt av högsta kvalitet.

Historia

Rottneros har anor ända från 1630-talet då ett järnhammarbruk startades.
I slutet av 1800-talet svidade bruket om till papperstillverkning och idag är Rottneros AB en börsnoterad koncern med två massabruk.
Vi har alltså 400 års erfarenhet av utveckling och över 135 års erfarenhet av pappersmassa.

 


2022

Slipmassalinjen vid Rottneros Bruk läggs ner efter 130 år i produktion på grund av långsiktigt negativa utsikter för tryckpapper och försämringar på elmarknaden.


2020

Nykvist Skogs AB förvärvas för att utveckla koncernens råvaruförsörjning


2018

Rottneros Packaging flyttar produktionen till en nybyggd fabrik i Sunne.


2015

Investeringsprogrammet Agenda 500 inleds. Totalt investeras 1 miljard SEK över en femårsperiod. Produktionskapaciteten för massa ökar från 370 till 440 tusen ton. Investeringen omfattar även miljö- och energiåtgärder samt Rottneros Packaging.


2009

Under hösten genomfördes en nyemission om 225 MSEK och en konvertering av skulder om 200 MSEK till aktier. Rockhammars Bruk avyttrades till Korsnäs AB per den 1 april. Verksamheten vid koncernens spanska bruk, Rottneros Miranda, S.A upphörde.


2006

Ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar livsmedelsförpackningar startas.


1995

Vallviks Bruk förvärvas från AssiDomän.


1987

Rockhammars Bruk förvärvas från bl a huvudägaren familjen Arel. I anslutning till förvärvet börsintroduceras Rottneros.


1887

Det första träsliperiet byggdes i Rottnerosfallen. Därmed inledde Rottneros övergången från järnhantering till skogsindustri.

Value cannot be null. Parameter name: source