Jobba och utvecklas hos Rottneros

Vi tror att utbildning av egen personal är en av nycklarna till framgång. Det attraherar nya medarbetare, får befintliga medarbetare att stanna inom koncernen och säkerställer kompetensen i generationsväxlingen.

lastatimmer576.jpg

Samverkan förbereder morgondagens medarbetare

Tillsammans med olika utbildningsorgan har vi startat upp en samverkan för att få fram bättre förberedande utbildningar för operatörsbefattningar. Vi har startat en arbetsplatsförlagd utbildning på Vallviks Bruk och har ansökt om en yrkeshögskoleutbildning för processoperatörer.

Analys vid laboratoriet för driftananlys500.jpg

Medarbetarundersökning

Rottneros blev under 2017 omnämnd bland topp tio för Bästa bygg- och tillverkningsföretag i Powered by People, en utmärkelse för medarbetarrelationer.

MedarbetareMan576.jpg

Kollektivavtal en självklarhet hos oss

Samtliga anställda inom Rottneroskoncernen omfattas av kollektivavtal. Kollektivavtal finns tecknade med Pappers, Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer.