Jimmy Eriksson, processoperatör

Jimmy Eriksson började jobba på Vallviks Bruk år 2018. Han kom in via den arbetsplatsförlagda processoperatörsutbildningen som arrangerades i samarbete med Hälsinglands Utbildningsförbund.

Vad var det som lockade dig till utbildningen och yrket?
- Dels blev jag rekommenderad av en gammal kollega som börjat jobba här. Dels visste jag redan vad det handlade om eftersom jag kommer från Norrsundet utanför Gävle, där det fanns en massafabrik tidigare.

- Jag hade hört att det kunde vara krångligt, skitigt och farligt och att skiftgången kan vara en utmaning. Men jag kan hantera flexibla tider och tycker om svåra utmaningar dessutom är jag intresserad av hela processen på fabriken. Att aldrig bli fullärd lockade mig, jag vill lära mig nya saker varje dag.

Hur är det att arbeta som processoperatör?
- För mig är det här ett perfekt jobb. Det går inte att läsa sig till operatörsyrket i en manual, det är stort och svårt och massor av nya utmaningar så gott som varje dag. Men det finns erfarna operatörer här som vi nya kan fråga om råd, det är skönt. Skönt också att kunna vara ledig flera dagar i stöten.

Berätta vad ni gör på ditt operatörsområde OP5?
- Vi brukar dela in fabriken i fibersidan och återvinningssidan och OP5 tillhör den senare. I det stora hela återvinner vi vatten, ånga och el och kan använda det i fabriken igen. Exempelvis leds ångan från sodapannan och barkpannan till en turbin där vi tillverkar egen el. Går allt som det ska, kan vi snart vara helt självförsörjande på el. Under 2020 var 83% av elen som användes på bruket egenproducerad.

Var ser du dig själv om fem år?
- Jag vill jobba kvar här och till slut kunna det mesta själv. Jag är fascinerad av hela kedjan - att skogen blir till något vi kan skriva på, göra golv eller kläder av och lägga kaffet i. Det är en cool grej att det går att göra så mycket olika saker av ett träd. Sedan gillar jag att vi är som ett fotbollslag här, alla måste samarbeta, det är en hel kedja som ska funka tillsammans med hjälp av en lagkapten som styr oss mot rätt mål.