Bengt Uppvall, säkerhet

Bengt Uppvall är en kändis på Vallviks Bruk och hos alla in- och utpasserande. Förutom att visa chaufförer till rätt ställe, kontrollera SSG-behörigheter, och utfärda passerkort är han också en av brukets fyra internrevisorer.

Berätta om det jobb du gör i vakten, huset vid brukets grindar?
- Jag tar hand om in- och utleveranser och visar chaufförerna vidare till rätt ställe eller kopplar ihop dem med rätt person som tar emot. Det kan handla om kemikalietransporter eller varor som ska till förrådet. Virkesleveranserna kommer inte här utan via vedplan eller vår hamn. Jag är även administratör för vår säkerhets-app (SSG) och kommunicerar ut larm, nyheter etc.

Vad innebär det att vara intern kvalitetssystemrevisor?
- Vi fyra internrevisorer kontrollerar dels att bruket uppfyller alla krav mot gällande certifikat, dels att vi följer alla krav som vi själva har dokumenterat. Man kan säga att vi krattar manegen åt de externa revisorerna och hjälper styrelsen och ledningen att känna sig trygga med att våra rutiner och processer fungerar som de ska. Om vi ser något som inte följs eller kan göras bättre lämnar vi ett förbättringsförslag eller skriver en avvikelserapport.

Berätta om din bakgrund
- Jag kom till Vallviks Bruk 2016. Närmast innan arbetade jag på Securitas som personalplanerare. Dessförinnan har jag ett lite brokigt förflutet som väktare, värdetransportör och verktygsmakare hos ASEA samt som internrevisor på Ericsons kvalitetsavdelning.

Vad är den största utmaningen med ditt jobb?
- Under vårt årliga underhållsstopp stänger vår ordinarie verksamhet ner under cirka två veckor, då ska flera hundra entreprenörer slussas in under kort tid. Det ligger på mig att registrera kontrollnummer för SSG och utfärda passerkort för varje enskild person. Trots att vi tar in förstärkning från ett vaktbolag kan det bli körigt. Speciellt förra året då vi hade speciella regler och fler samlingsplatser pga corona.

Vad är det roligaste?
- Jag gillar att lösa olika typer av utmaningar, jobba självständigt och att träffa människor. Förmågan att kunna ta folk i alla olika situationer är nog min mest användbara egenskap i arbetet.