Medarbetare och karriär

För att vara ett hållbart och framgångsrikt företag krävs att våra medarbetare trivs och kan utvecklas på sin arbetsplats. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med personalfrågor och lära dig mer om vardagen på Rottneros.

_img

Säkerheten först på våra arbetsplatser

Rottneros har en nollvision gällande arbetsskador som leder till sjukskrivning. Vi utbildar vår personal och har klara och tydliga instruktioner för arbetets utförande, samt hur man rör sig inom fabriksområdet. Antalet olycksfall och tillbud rapporteras till koncernledning och styrelse på månadsbasis.

Hanna selfie.jpg

Arbetsplatsförlagd operatörsutbildning

Vallviks Bruk, Rottneros Bruk och Rottneros Packaging har lokala lärlingsutbildningar för att säkerställa operatörskompetensen. Utbildningarna är på gymnasienivå och riktar sig till personer som har en gymnasieutbildning. Utbildningarna anordnas tillsammans med kommunerna på de orter där vi har verksamhet.

person
Kontaktperson Human Resources
HR

Ida MörtsellHR-direktör +46 (0)270 621 03 ida.mortsell@rottneros.com

vallviksbruk.jpg