Bolagsstämma 2021

Rottneros AB har kallat till årsstämma onsdagen den 28 april 2021. Årsstämman kommer att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Relaterade dokument:

Vd anförande

Kallelse till Årsstämma 2021

Fullmaktsformulär

Formulär för anmälan och förhandsröstning

Instruktion för valberedning

Valberedningens förslag och motiverande yttrande

Information om föreslagna styrelseledamöter

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL

Ersättningsrapport

Protokoll Årsstämma 2021