Bäste leverantör

LEVERANSER TILL OCH FRÅN ROTTNEROS

  • Lokala och nationella förebyggande råd och kontroll av sjukdomar bör följas och leveranserna måste ske i enlighet därmed.
  • Dina anställda ska tillämpa nödvändiga säkerhetsåtgärder innan de går in i Rottneros anläggningar.
  • Under lastning och lossning ska du och din personal minimera nödvändiga interaktioner med vår personal, för att slutföra leverans eller hämtning.
  • Regelbunden kommunikation med Rottneros lokala logistikorganisation är avgörande för att säkerställa smidig drift.

VIKTEN AV GOD HYGIEN
Vi betonar vikten av god hygien som handtvätt och undviker nära fysisk kontakt som handskakning.
För ytterligare rådgivning se https://www.internationalsos.com/client-magazines/novel-coronavirus

Om du har frågor angående påverkan av coronavirus på dina leveranser, och du inte kan nå din vanliga kontakt på Rottneros, vänligen skicka din förfrågan till info@rottneros.com  och ange vilken anläggning du vill komma i kontakt med. Våra anställdas och leverantörers säkerhet är avgörande för Rottneros, och därför gäller samma krav för alla. 

EFTER DITT BESÖK

Vi kräver omedelbart besked till info@rottneros.com ifall någon som har varit hos oss blir diagnostiserad med COVID-19. Detta för att minimera fortsatt smittspridning.