Bäste leverantör

Som ett internationellt företag och en del av globala leveranskedjor har Rottneros ett ansvar att göra vad vi kan för att stoppa spridningen av coronaviruset. Av den anledningen behöver du noggrant granska informationen nedan och omedelbart göra den känd för alla dina anställda som arbetar med oss på Rottneros.

Följande policys gäller alla Rottneros leverantörer, tills vidare:

BESÖK TILL ROTTNEROS ANLÄGGNINAR
Vi uppmuntrar alla att ersätta fysiska möten med tillgänglig online-teknologi när detta är möjligt.
Vi avvisar besökare som har varit i infekterade områden de senaste 14 dagarna. De kan inte komma in i Rottneros lokaler förrän 14 dagar har gått utan några symtom på sjukdom. Kontrollera webbplatsen för European Center for Disease Prevention & Control för uppdateringar om infekterade områden https://www.ecdc.europa.eu/en

LEVERANSER TILL OCH FRÅN ROTTNEROS

  • Lokala och nationella förebyggande råd och kontroll av sjukdomar bör följas och leveranserna måste ske i enlighet därmed.
  • Dina anställda ska tillämpa nödvändiga säkerhetsåtgärder innan de går in i Rottneros anläggningar.
  • Under lastning och lossning ska du och din personal minimera nödvändiga interaktioner med vår personal, för att slutföra leverans eller hämtning.
  • Regelbunden kommunikation med Rottneros lokala logistikorganisation är avgörande för att säkerställa smidig drift.

VIKTEN AV GOD HYGIEN
Vi betonar vikten av god hygien som handtvätt och undviker nära fysisk kontakt som handskakning.
För ytterligare rådgivning se https://www.internationalsos.com/client-magazines/novel-coronavirus

Om du har frågor angående påverkan av coronavirus på dina leveranser, och du inte kan nå din vanliga kontakt på Rottneros, vänligen skicka din förfrågan till info@rottneros.com  och ange vilken anläggning du vill komma i kontakt med. Våra anställdas och leverantörers säkerhet är avgörande för Rottneros, och därför gäller samma krav för alla. Vi kommer regelbundet att utvärdera policyn ovan och meddela eventuella förändringar.

EFTER DITT BESÖK

Vi kräver omedelbart besked till info@rottneros.com ifall någon som har varit hos oss blir diagnostiserad med COVID-19. Detta för att minimera fortsatt smittspridning.

Stort tack för ditt samarbete och vänliga hälsningar,

Lennart Eberleh
VD och koncernchef
Rottneros AB