Miljö

Våra träbaserade produkter är en del av ett naturligt och hållbart ekosystem med sin början i skogen. Därför är ansvar för miljön är något som genomsyrar hela Rottneros verksamhet. Vi lägger stort värde i att minska vår miljöpåverkan och ambitionen är att bedriva verksamheten på ett långsiktigt hållbart sätt.

Skog Fixad

Vår affär börjar i skogen, där vi hämtar vår råvara

Genom att i största möjliga mån ha råvaruförsörjningen nära bruken sparar vi både miljön och minskar våra transportkostnader. Den systematiska översynen av koncernens transporter gör att vi idag kan glädjas åt att en övervägande del av våra råvaror hämtas inom en radie på 10 mil från bruken. Det gör att vi håller nere behovet av transporter och bidrar till det lokala näringslivet.

Forest 5441465 1920

Ved - en naturlig och förnyelsebar huvudråvara

Vi strävar generellt efter att reducera förbrukningen av insatsvaror och utnyttja våra resurser på bästa sätt. Vid Rottneros Bruk tillverkas CTMP respektive slipmassa i två separata linjer. Båda processerna är miljövänliga tack vare sitt höga råvaruutnyttjande på 95-98 procent och sin låga kemikalieförbrukning.

DSC6945 WEBB

Minskad elförbrukning i fokus på Rottneros Bruk

Vår näst största insatsvara är el. I Vallviks Bruk producerar vi själva el som täcker över 83 procent av fabrikens behov. Rottneros Bruk däremot har en process som är mycket elintensiv men kan inte själva producera el. Därför arbetar vi löpande för att minska energiförbrukningen per ton massa i Rottneros Bruk. 70 procent av energin som används vid Rottneros Bruk är fossilfri (2021).

vallviksbruk.jpg

Fossilfritt bruk i Vallvik

Vallviks tillverkningsprocess gör att 99 procent av energin som används är fossilfri. Den återstående delen utgörs av fossilt bränsle som krävs när fabriken kör igång efter det årliga underhålls- och reparationsstoppet. Tack vara fabrikens återvinningscykel kan nästan 100 procent av kok-kemikalierna återvanvändas. Skogsindustrin är idag samhällets största producent av biobränsle och av grön el, det vill säga el framställt av biobränsle.

person
Kontaktperson Hållbarhet
Vallviks Bruk

Christina Nyman Miljö- och kvalitetschef 0270-621 10 christina.nyman@rottneros.com

person
KONTAKTPERSON HÅLLBARHET
Rottneros Bruk

Christin Pihlgren Kvalitets- och miljöchef 0565-176 51 christin.pihlgren@rottneros.com