Miljö

Våra träbaserade produkter är en del av ett naturligt och hållbart ekosystem med sin början i skogen. Därför är ansvar för miljön är något som genomsyrar hela Rottneros verksamhet. Vi lägger stort värde i att minska vår miljöpåverkan och ambitionen är att bedriva verksamheten på ett långsiktigt hållbart sätt.

_img

Vår affär börjar i skogen, där vi hämtar vår råvara.

Genom att i största möjliga mån ha råvaruförsörjningen nära bruken sparar vi både miljön och minskar våra transportkostnader. Den systematiska översynen av koncernens transporter gör att vi idag kan glädjas åt att en övervägande del av våra råvaror hämtas inom en radie på 10 mil från bruken. Det gör att vi håller nere behovet av transporter och bidrar till det lokala näringslivet.

Timmer576.jpg

Ved - en naturlig och förnyelsebar huvudråvara

Vi strävar generellt efter att reducera förbrukningen av insatsvaror och utnyttja våra resurser på bästa sätt. Vid Rottneros Bruk tillverkas CTMP respektive slipmassa i två separata linjer. Båda processerna är miljövänliga tack vare sitt höga råvaruutnyttjande på 95-98 procent och sin låga kemikalieförbrukning

Silver med guldet inom räckhåll

EcoVadis har tilldelat våra bruk betyget silver för vår hållbarhetsprestation under 2020. Det var andra året vi deltog i mätningen som koncern. Av 100 möjliga snittpoäng fick Vallviks Bruk 64 och Rottneros Bruk 60. Det innebär att vi är bättre än 91% respektive 87% av alla företag som granskats i år*.

EcoVadis utvärderar leverantörer baserat på frågor om miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, affärsetik samt hållbara inköp. Resultatet rapporteras i form av poäng för de olika kategorierna, men EcoVadis ger också en lista över företagets styrkor, svagheter och förbättringsmöjligheter. Utvärderingen baseras på internationella standarder för varje område och blir därför ett värdefullt verktyg för oss i vårt eget hållbarhetsarbete.

*) Totalt har nästan 65 000 företag i över 160 länder bedömts inom ramen för rankningssystemet.

_img

Minskad elförbrukning i fokus på Rottneros

Vår näst största insatsvara är el. I Vallviks Bruk producerar vi själva el som täcker över 83 % av fabrikens behov. Rottneros Bruk däremot har en process som är mycket elintensiv men kan inte själva producera el. Därför arbetar vi löpande för att minska energiförbrukningen per ton massa i Rottneros Bruk. Sedan 2011har Rottneros Bruk minskat sin elförbrukning med 14,6 procent per producerat ton.

vallviksbruk.jpg

Fossilfritt bruk i Vallvik

Vallviks tillverkningsprocess gör att 99 procent av energin som används är fossilfri. Den återstående delen utgörs av fossilt bränsle som krävs när fabriken kör igång efter det årliga underhålls- och reparationsstoppet. Skogsindustrin är idag samhällets största producent och användare av biobränsle och en av landets största producenter av grön el, det vill säga el framställt av biobränsle.

person
Kontaktperson Hållbarhet
Vallviks Bruk

Christina Nyman Miljö- och kvalitetschef 0270-621 10 christina.nyman@rottneros.com

person
KONTAKTPERSON HÅLLBARHET
Rottneros Bruk

Christin Pihlgren Kvalitets- och miljöchef 0565-176 51 christin.pihlgren@rottneros.com