Hållbarhetspolicy

Hållbarhetsarbetet är en central del av vår verksamhet och är viktigt för vårt långsiktiga värdeskapande.
Rottneros hållbarhetspolicy omfattar Miljöansvar, Etiska regler samt Sociala förhållanden och personal

Här kan du ladda ner vår hållbarhetspolicy för 2022.

Miljö- och energipolicy

Vi tar miljöansvar genom att se till att samtliga produktionsenheter inom koncernen uppfyller de miljökrav som ställs i lagar och förordningar. Miljömålen följs upp tillsammans med den ekonomiska redovisningen och vi för löpande en dialog med intressenter om verksamhetens och produkternas miljöpåverkan. Våra produktionsenheter arbetar med ständiga förbättringar av produktionsprocessen och vårt mål är att alla investeringar som görs i bruken också ska leda till positiva resultat för miljön.

Här kan du ladda ner vår Miljö- och energipolicy 2022.

Miljödata

Vi mäter ständigt utsläpp, energiförbrukning och annan miljödata i våra bruk.
Genom att följa utsläppen noga kan vi också hitta nya sätt att minska vår miljöpåverkan.

Här kan du ladda ned vår miljödata för 2022.

Råvarupolicy

Rottneros verkar aktivt för ett ansvarsfullt skogsbruk genom ansvarsfulla inköp av vedråvara.
Rottneros är certifierade i enlighet med FSC® och PEFC’s internationella spårbarhetsstandarder.

Här kan du ladda ner vår Råvarupolicy för 2022