Hållbarhetsrapportering

Rottneroskoncernens hållbarhetsrapport är en integrerad del i årsredovisningen. Här kan du ladda ned de senaste årens års- och hållbarhetsredovisningar.

Äldre rapporter

För äldre årsredovisningar med integrerad hållbarhetsredovisning, besök vårt rapportarkiv.