Kundnöjdhet

Genom en kombination av flexibilitet och att ha en hög och jämn massakvalitet skapar vi ett maximalt värde för våra kunder. Rottneros servicenivå inom teknisk kundtjänst, våra logistiklösningar samt långa och nära kundrelationer ger oss en stark position på marknaden som få konkurrenter kan utmana. Koncernens breda produktpalett och korta beslutsvägar gör oss snabbfotade och flexibla.

Långsiktigt mål: Långa och nära kundrelationer. Stabilt produktionsflöde samt en jämn och hög massakvalitet.
Målsättning: Att långsiktigt öka andelen specialiteter i kund/produktmixen. 
Utfall 2021: Andelen massa till nischapplikationer var 74 procent en ökning med 6 procent från året innan.

Kommentar till utfall: Under 2021 ökade försäljningen till nisch-applikationer samtidigt som den totala försäljningen minskade. Den goda efterfrågan är ett kvitto på att kunderna uppskattar vår produktkvalitet, service och produkt-
utveckling. Inom specialapplikationer har Rottneros utvecklat massa till fibercement.

 

Hur vi arbetar med kundnöjdhet kan du läsa i avsnittet från årsredovisningen 2021.

Value cannot be null. Parameter name: source