Kundnöjdhet

Genom en kombination av flexibilitet och att ha en hög och jämn massakvalitet skapar vi ett maximalt värde för våra kunder. Rottneros servicenivå inom teknisk kundtjänst, våra logistiklösningar samt långa och nära kundrelationer ger oss en stark position på marknaden som få konkurrenter kan utmana. Koncernens breda produktpalett och korta beslutsvägar gör oss snabbfotade och flexibla.

Långsiktigt mål: Genom att öka andelen intäkter som inte kommer från massaförsäljning minskas beroendet av variationer i massapriser och valutakurser.
Målsättning: Öka andelen specialiteter i kund/produktmixen till 10 procent år 2023. 
Utfall 2022: Andelen massa till nischapplikationer var 9,3 procent år 2022.

Kommentar till utfall: Under 2022 ökade försäljningen till nisch-applikationer med 2,1 procentenheter. Den ökade omsättningen beror på ökade volymer och högre försäljningspriser.

 

Value cannot be null. Parameter name: source