Rottneros hållbarhetsmål

Rottneros följer Sveriges regeringsbeslut om en nationell strategi för cirkulär ekonomi, med mål att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Även EU-taxonomin är en viktig utgångspunkt i vårt hållbarhetsarbete. Rottneros hållbarhetsmål har formulerats med utgångspunkt i våra intressenters viktigaste krav.

DSC1051 WEBB

Öka andelen kvinnliga medarbetare​

Läs mer
DSC1959 WEBB

Nollvision för olyckor med sjukfrånvaro​

Läs mer
Istock 1326617530

Minskade utsläpp till luft och vatten​

Läs mer
Bal

Långsiktig lönsamhet​

Läs mer
DSC1379 TRYCK

Fossilfri produktion 2030​

Läs mer
Lena Engberg

Kundnöjdhet och hög massakvalitet​

Läs mer