Certifieringar & utmärkelser

PEFC FSC Logos

Hållbar skogsråvara

All ved som används inom Rottneroskoncernen är spårbar och alla massor är tillgängliga som PEFC- eller FSC®-certifierade.

Certifikat Ny

certifierad massaproduktion

Rottneros massaproduktion är certifierad enligt internationella standarder för kvalitets-, miljö- och energiledningssystem. Alla våra massor är också godkända för produktion av papper och kartong avsedda för livsmedelskontakt och märkning med Svanen och EU Ecolabel.

Trays

certifierade livsmedelstråg

De livsmedelstråg som tillverkas på Rottneros Packaging innehar certifikat för kontakt med livsmedel och finns tillgängliga som FSC®-certifierade.

Ladda ner våra certifikat: PEFC Certificate  och FSC Certificate

Läs mer om certifieringarna: PEFC- och FSC

Ladda ner vår Råvarupolicy 2022

Guld för vårt hållbarhetsarbete

EcoVadis har tilldelat Rottneros Bruk betyget GULD för hållbarhetsarbetet 2022 med totalt 68 poäng av 100 möjliga. Det innebär att Rottneros Bruk är bättre än 94 procent av alla andra företag som granskats*.

Vallviks Bruk utvärderas senare under året och ligger tills dess kvar på betyget silver, med 64 poäng av 100 möjliga. Det är bättre än 91 procent av alla företag som granskats*. Även för Vallviks Bruk är guldet inom räckhåll.

EcoVadis utvärderar leverantörer baserat på frågor om miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, affärsetik samt hållbara inköp. Resultatet rapporteras i form av poäng för de olika kategorierna, men EcoVadis ger också en lista över företagets styrkor, svagheter och förbättringsmöjligheter. Utvärderingen baseras på internationella standarder för varje område (Miljö, Arbetsrätt & Mänskliga rättigheter, Affärsetik samt Hållbara inköp) och blir därför ett värdefullt verktyg för oss i vårt eget hållbarhetsarbete.

*) Totalt har nästan 65 000 företag i över 160 länder bedömts.