Ansvarsfullt företagande

Rottneros ansvar sträcker sig utanför bolagets gränser. Genom att kartlägga var i värdekedjan vår påverkan sker kan vi tydliggöra vårt ansvar. Det hjälper oss att ta strategiska beslut gällande investeringar eller förändringar i arbetssätt och rutiner. När vi driver vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt mot våra mål kan vi fortsätta att vara hållbara.

Som vägledning i vårt arbete för ansvarsfullt företagande har Rottneros en uppförandekod som är känd av alla våra medarbetare, samt ett omfattande ramverk av direktiv och policys: antikorruption, konkurrensrätt, etiska regler för leverantörer, sponsring

Via visselblåsarsystemet ges alla en möjlighet att informera om det finns en misstanke om ett allvarligt missförhållande. För att trygga anonymiteten hanteras tjänsten av en extern part WhistleB, Whistleblowing Centre.

   

Intressenter (1)
VI PÅVERKAR

VÅRA INTRESSENTER

De intressenter som påverkas av vår verksamhet har delats in i fyra grupper, där kunder, leverantörer av massaved, medarbetare och aktieägare har en särställning. Rottneros strävar efter att ha en god kommunikation med alla intressenter och fånga deras förväntningar och hållbarhetskrav. Det är intressenternas krav som ligger till grund för våra fokusområden och långsiktiga hållbarhetsmål.

DSC0274 WEBB
kundansvar

flexibilitet och kvaliltet

Rottneros produkter kan ofta ersätta fossilbaserade alternativ. Innovationstakten inom området är hög och efterfrågan av miljövänliga produkter växer kraftigt. Miljöcertifieringar är avgörande som bevis för att vi arbetar hållbart i hela kedjan. Vår organisation och breda produktpalett gör det möjligt att vara snabba och flexibla i en föränderlig värld. Genom att leverera hög och jämn kvalitet, ha god teknisk expertis, stor förståelse för våra kunders verksamheter och hög leveranssäkerhet kan vi ta ansvar för hela affären.

Medarbetare Two
MEDARBETARANSVAR

När du växer, växer vi

Att erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö för alla medarbetare har högsta prioritet och målet är att helt eliminera arbetsplatsolyckor genom våra strukturerade metoder. För att trivas och kunna utvecklas är också mångfald, jämställdhet och oliktänkande grundläggande faktorer. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för alla för att kunna säkra tillgången på kompetent personal. Andra fokusområden är kommunikation, ledarskap och kompetensutveckling.

Massabal Close
Aktieägaransvar

ETT FÖRETAG SOM HÅLLER I LÄNGDEN

Ansvarsfulla investeringar och långsiktig lönsamhet är förutsättningar för finansiell hållbarhet. Rottneros ska fortsätta att ha ett stabilt produktionsflöde, en stark soliditet och en låg skuldsättningsgrad. Genom att ha en årlig tillväxt av produktionsvolymen kan vi motverka inflation inom fasta kostnader. Vi vill också öka andelen intäkter utöver massaförsäljningen för att minska beroendet av priser och valutakurser. Rottneros är och ska fortsätta vara ett företag som håller i längden.

Packaging tråg500.jpg
MILJÖANSVAR

Miljön i fokus från skog till slutprodukt

Våra träbaserade produkter är en del av ett naturligt och hållbart ekosystem med sin början i skogen. Därför är ansvar för miljön är något som genomsyrar hela Rottneros verksamhet. Vi lägger stort värde i att minska vår miljöpåverkan och ambitionen är att bedriva verksamheten på ett långsiktigt hållbart sätt.

Skog Fixad
SAMHÄLLSANSVAR

Vi värnar om landsbygden

Rottneros är en stor arbetsgivare i Sunne och Söderhamn - brukskulturer med starka band till de lokala samhällena. Genom att erbjuda praktikplatser, studiebesök, samordna operatörsutbildningar samt stödja lokala entreprenörer och handlare, tar vi ansvar att orterna fortsätter utvecklas. Vi är också huvudsponsorer till Mallbackens damfotbollslag i Sunne. Rottneros har även valt att kontinuerligt ge ekonomiska bidrag till Barncancerfonden, UNHCR och Läkare utan gränser för att stötta deras fantastiska arbete.