Hållbarhet

För Rottneros handlar hållbarhet om att koncernen byggs och utvecklas på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Våra medarbetares säkerhet, miljövänliga produkter och ansvar för både den inre och yttre miljön är några av de viktigaste beståndsdelarna i vårt hållbarhetsarbete.

Rottneros - En hållbar arbetsplats

Medarbetarnas välmående och säkerhet är en central del i Rottneros framgångar.

Vi tar hänsyn till miljön

Vårt mål är att kontinuerligt minska koncernens miljöeffekter och ambitionen är att bedriva verksamheten på ett långsiktigt hållbart sätt.

Jon Flobrant Rb7 Lca Diu Unsplash (1)

Miljöresultat 2022

  • 97 % av bränslet som används vid bruken är biobränsle
  • Utsläppen av fossil koldioxid vid Rottneros Bruk minskade med 26,2 %
  • 100% av våra leverantörer av vedråvara är certifierade enligt FSC®:s standard för Controlled Wood
person
Kontaktperson hållbarhet
Vallviks Bruk

Christina Nyman Miljö- och kvalitetschef 0270-621 10 christina.nyman@rottneros.com

person
kontaktperson hållbarhet
Rottneros Bruk

Christin Pihlgren Energi- och miljöchef 0565-176 51 christin.pihlgren@rottneros.com