Massa för filter

Pappersmassa för filter till både kaffebryggaren och bilen

Ett viktigt nischområde för Rottneros är massa för tillverkning av filter. Med två bruk som producerar specialutvecklade massakvaliteter för filterprodukter har koncernen ett omfattande utbud för tillverkare av både luft- och vätskefilter.

Världsledande på fordonsfilter

Rottneroskoncernen är en världsledande leverantör av filterprodukter för fordonsindustrin, något som möjliggörs av dels en hög kvalitet på den speciella massan men också tillgången till kostnadseffektiva sjötransporter, från Vallviks Bruks djuphamn till t.ex. USA. Fördelarna med koncernens massakvaliteter för filterprodukter är bland annat hög porositet, styrka och kostnadseffektivitet.

Miljövänliga filtermassor inom fordonsindustrin

De ökande kraven på filtreringskapacitet innebär att koncernen oavbrutet utvecklar och förbättrar sina produkter. När vi förbättrar våra filtermassor är vi med och bidrar till minskade utsläpp för våra kunder i fordonsindustrin.

 

kaffefilter.jpeg

Hög kvalitet ger långa relationer

Flertalet av köparna för filtermassa har långa relationer med Rottneroskoncernen. Massans jämna och höga kvalitet i kombination med den trygghet Rottneros erbjuder i form av service, teknisk kundtjänst, lagerhållning och logistiklösningar har bäddat för långsiktiga kundrelationer. Dessutom har koncernen en stor trovärdighet genom en ständig marknadsnärvaro oberoende av rådande konjunkturläge.

person
Kontaktperson tekniska frågor
Mekanisk massa för filterRottneros Bruk

Erik Gillberg Försäljningschef, mekanisk massa +46 270-622 21 erik.gillberg@rottneros.com

person
Kontaktperson tekniska frågor
Kemisk massa för filterVallviks Bruk

Cristina Sjöberg Försäljningschef, kemisk massa +46 270 620 33 cristina.sjoberg@rottneros.com