Affärsidé, mål och strategier

Vision

Rottneros ska uppfattas som marknadens ledande alternativ för att möta krävande massakunders behov.

Affärsidé

Rottneros affärsidé är att vara en fristående, flexibel leverantör av högkvalitativ, kundanpassad avsalumassa. Rottneros ska möta kundernas krav genom att tillhandahålla aktiv produktutveckling och ett attraktivt serviceerbjudande.

Mål och strategier

Rottneros övergripande mål är att nå en uthållig lönsamhet och ge en god avkastning för koncernens aktieägare. För att Rottneroskoncernen ska nå uthållig lönsamhet måste vi erbjuda produkter och tjänster av högsta kvalitet som tillför tydliga mervärden för våra kunder. Även brukens produktion är en central parameter för att skapa lönsamhet.


På Rottneros skapar vi lönsam tillväxt genom:

  • Fokus på utvalda nischer
  • Ökad produktivitet
  • Ökad volym
  • Ledande på service
  • Ökad säkerhet

Industriella utvecklingsplanen Agenda 500

Agenda 500 är Rottneros långsiktiga industriella plan med det övergripande målet att nå uthållig lönsamhet och ge god avkastning för koncernens aktieägare. Inom ramarna för Agenda 500 utökar vi brukens kapacitet och investerar för att stärka och utveckla både medarbetare och koncernen. Den planerade kapacitetsexpansionen sker i två steg och innebär att Rottneroskoncernens produktion ska riktas in mot 460 000 – 500 000 ton per år.