Utdelningspolicy

Utdelningen ska vara anpassad till Rottneros resultatnivå, skuldsättningsgrad, finansiella ställning i övrigt, framtida utvecklingsmöjligheter och investeringsbehov. Utdelningskapaciteten ska ses över en hel konjunkturcykel snarare än ett enskilt år. Detta innebär att utdelningen under goda år kan komma att begränsas, för att också skapa förutsättningar att lämna utdelning under svagare år.