Kalender


2019-07-25

Delårsrapport januari - juni


2019-08-16

Investerarpresentation på Nordea Small Cap dag i Stockholm


2019-09-10

Investerarpresentation på "Aktiedag" i Stockholm (Aktiespararna)


2019-10-22

Delårsrapport januari - september


2019-10-23

Investerarpresentation på "Kvinnokväll" i Göteborg (Aktiespararna)


2019-11-28

Investerarpresentation på "Lönsamma Småbolag"TYST PERIOD

Rottneros iakttar en tyst period med början 30 dagar före publiceringen av delårs- eller bokslutsrapport. Under denna period lämnar inte Rottneros några kommentarer hänförliga till bolagets ekonomiska ställning eller framtida utveckling.