Årsstämma 2018

Rottneros årsstämma 2018 kommer att hållas onsdagen den 16 maj 2018 kl 14.00 i Sunne. 

Aktieägare, som är privatperson och önskar gå på stämman, kan anmäla sig här. Anmälan kan även göras per telefon 08-402 90 78.

 

Program för aktieägare:

Kl. 11.30            Lunch i Spegelsalen i Rottneros Park

Kl. 12.15            Transport till fabriksvisning, tillbaka 13.30

Kl. 13.30            Registrering till årsstämman

Kl. 14.00            Stämman öppnas

Kl. 15.30 (ca)     Kaffe serveras efter stämman avslutats

 

Dokument:

Kallelse

Fullmaktsformulär

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Information om föreslagna styrelseledamöter

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § ABL

Styrelsens redovisning enligt punkten 10.3 i Koden

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL